Langedrag

Langedrag er kjent for sin TV serie som har hvert vist her i Norge og i flere nordiske land, med dyr og naturopplevelser. Den ligger ca.10 km. fra campingplassen her. En allétiders opplevelse for barna og de voksne. Langedrag kan by på mange forskjellige dyrearter.

Se mer på langedrag.no