Sanitæranlegget

Herredusj 1
Herredusj 1
Herre dusj 2
Herre dusj 2

20150526_191429[1]
Herre dusj 3
20150514_232136[1]
Dame dusj 1
20150514_232157[1]
Dame dusj 2
20150514_232147[1]
Dame dusj 3