Ove Andreassen 01.03.2019

Storfisk tatt i øvre delen av Tunhovdfjorden i dag 01.03.2019

Vekta viste 5,6 kg. Lengden var 79 cm.

Den stolte fiskeren, Ove.
Vekt 5,6 kg
Lengde 79 cm.