Gunvald Nilsen 31/3-2005

Fisk tatt på pilking den 31/3-2005.   Ørret.     vekt 900 gram