Vera L. Pedersen 3/9-2009

Vera Lill Pedersen. 3/9-2009  Tunhovdfjorden. Ørret  1,7 kg