Ove Rambo 08/08-2003

08/08-2003 Ørret. 2,4 kg. Tunhovdfjorden