Benjamin Lunde 10/7-2009

2 pene fisker ble det. 1 ørret på 200 gram og ei røye på 200 gram