Kine Osa 03/08-2008

Fisk tatt med stang den 03/08-2008 Vekt 200 gram