Råde jeger og fisk 2009

Råde jeger og fiskeforening

Detter er noen bilder av turen som de hadde i juni 2009, noen er stolte og andre er litt ??????. Men de var fornøyd med fangsten.