John Arne Thommessen 14/06 - 2009

Røye tatt i fra land i Tunhovdfjorden...
Vekt 600 gram