Marte Øyvang Lund 11/08 - 2008

Ørret tatt på stang i Tunhovdfjorden...
Vekt 350 gram