Roar Larsen 12/06 - 2009
Ørret tatt ifra båt i Tunhovdfjorden...
Vekt 2,77 kilo