Røye tatt i fra land med stang i Tunhovdfjorden….   vekt 600 gram