Ørret tatt på stang i Tunhovdfjorden fra land….   vekt 1,2 kilo