Røye tatt i fra land med stang i Tunhovdfjorden….  vekt 900 gram