Ørret tatt ifra båt i Tunhovdfjorden…  vekt 2,77 kilo