Ørret tatt i fra båt på Tunhovdfjorden… Vekt 1,6 kilo