Finn Austad 15/08 - 2008

Ørret tatt fra båt i Tunhovdfjorden... vekt 2,2 kilo