Ove Andeassen 01/03 - 2019
Ørret tatt på isfiske i øvre Tunhovdfjorden... vekt 5,6 kilo