Ove Andressen 23/07-2021

Ørret 3748 gram tatt på Tunhovdfjorden